Bulgaarse school "St. Kliment Ohridski"

Eindhoven, Nederland

Over de school

De Bulgaarse school in Eindhoven biedt kinderen de kans om de Bulgaarse taal te leren en hun kennis van de Bulgaarse cultuur en tradities te ontwikkelen.

Onze school is op 10 oktober 2009 opgericht en vloeide voort uit een initiatief van een groep enthousiaste Bulgaarse ouders die de wens koesterde om hun kinderen een platform te bieden waar zij kennis konden maken met de Bulgaarse taal en cultuur en deze kennis konden ontplooien. De school functioneert als een onderdeel van de non-profit organisatie “Bulgaarse vereniging Eindhoven“ en is als zodanig ingeschreven bij gemeente Eindhoven in Nederland. Voor het opzetten van de schoolactiviteiten kregen we waardevolle steun en praktische hulp van onze collega’s van de Bulgaarse school “St. Cyrillus en Methodius” in Leiden.

In 2009 werden twee groepen samengesteld: een kleutergroep en groep 1. De eerste leraren waren ouders / vrijwilligers, wiens tomeloze inzet en groot enthousiasme het eerste schooljaar voor de Bulgaarse school in Eindhoven daadwerkelijk mogelijk hebben gemaakt.

Sindsdien, wordt al meer dan tien jaar de vlam van de Bulgaarse taal, cultuur en tradities met veel liefde en toewijding brandende gehouden. Met groot genoegen zien wij dat met ieder nieuw schooljaar het aantal leerlingen van onze school toeneemt. Voor het schooljaar 2020/2021 biedt onze school onderwijs aan een peuter- en kleutergroep en groepen 1 tot en met 6 (kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar).

Sinds 2018 zijn wij gehuisvest in het schoolgebouw van basisschool “De St@rtbaan” in de wijk Meerhoven in Eindhoven. De school heeft een ruim en modern gebouw en beschikt over een zonnig schoolplein, een speeltuin, en verscheidene speelhoeken, afgestemd op de verschillende leeftijden van de kinderen. We beschikken daarnaast over een uitgebreide bibliotheek en een muziekbibliotheek, die beide toegankelijk zijn voor alle leerlingen.

Ons doel is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om meer te leren over de Bulgaarse taal, cultuur en tradities. Daarbij houden we rekening met de eigenaardigheden van de lokale taalomgeving waarin het kind opgroeit, alsmede met de individuele capaciteiten en interesses van de leerling.

Lees meer over ons curriculum »