Bulgaarse school

“Kliment Ohridski“ in Eindhoven

Koninkrijk der Nederlanden

sl003

OVER DE SCHOOL

De school werd opgericht op 10 oktober 2009 op initiatief van een groep enthousiaste bulgaarse ouders. De school functioneert als een vereniging: “Bulgaarse vereniging Eindhoven“ met eerst voorzitter Sevil Guiasbeyli en is officieel ingeschreven bij gemeente Eindhoven in Nederland.
Bij het oprichten van de school in Eindhoven was de Bulgaarse school in Leiden,”SV Cyrilius en Methodius“ een grote steun en hulp.
In 2009 werden in de school twee groepen gevormd: de eerste voor kinderen in de leeftijd t/m 6-7 jaar en de tweede voor kinderen vanaf 7 jaar. De eerste leraren waren ouders / vrijwilligers, die met grote inzet en enthousiasme het eerste schooljaar voor de Bulgaarse school in Eindhoven mogelijk hebben gemaakt.
Elk schooljaar wordt het aantal kinderen dat bij de school ingeschreven wordt groter. Ons doel is dat we elk kind ( rekening houdend met zijn / haar interesses en mogelijkheden) een mogelijkheid bieden om meer over de Bulgaarse taal, letterkunde en tradities te leren.

Facebook

 

Fotogalerie