Bulgaarse school

“Kliment Ohridski“ in Eindhoven

Koninkrijk der Nederlanden

programa

ONDERWIJSSYSTEEM

In het schooljaar van 2014/2015 zijn 20 leersessies gepland, die gehouden worden op zaterdag vanaf 15.00 t/m 17.30 uur. Elke leersessie heeft 3 lesuren van 40 minuten met 2 pauzes van 10 minuten.
De kinderen zijn verdeeld in groepen volgens hun kennis en niveau van het beheersen van de bulgaarse taal.
Voor kinderen in voorschoolse leeftijd- van 3 t/m 6 jaar- heeft de school een overblijfmogelijkheid. Zo kunnen de kinderen vanaf jonge leeftijd met leeftijdsgenootjes leren omgaan, spelen en bulgaars leren. De lessen zijn dynamisch georganiseerd, de nadruk valt op de kennismaking met bulgaarse literaire geschriften (verhalen en gedichten), met bulgaarse sprookjes, interessante liedjes enz. Elke leersessie heeft een bepaald thema, verbonden met de seizoenen, feesten of belangrijke momenten uit het dagelijkse leven van de kinderen. In de “voorschoolse groep” leren de kinderen versiersels maken voor de verschillende bulgaarse feesten. (Baba Marta, Pasen, Kerst enz.)
De kinderen ouder dan 7 jaar leren bulgaarse taal- en letterkunde, bulgaarse geschiedenis en aardrijkskunde. Het werk van de onderwijzers is aangepast op het taalniveau van elk kind. De leerlingen nemen actief deel in het voorbereiden en de realisatie van de schoolfeesten. Door middel van spelletjes, toneelstukjes en quizzen kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze hebben geleerd in deze periode.
De kinderen in de school in Eindhoven leren met schoolboeken en leermiddelen van bulgaarse uitgevers, goedgekeurd door MOMN. Er worden ook door de leraren ontwikkelde leermiddelen gebruikt, bedoeld voor kinderen die opgroeien in een tweetalige leeromgeving.

Facebook

 

Fotogalerie