Bulgaarse school

“Kliment Ohridski“ in Eindhoven

Koninkrijk der Nederlanden

donderdag, 08 februari 2018 00:00

БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ

По време на занятието на 20-ти януари децата от детската градина и предучилищната група имаха час, посветен на темата за българските занаяти. Те научиха какво е грънчарство и изработиха чинийки от глина, които украсиха с голямо майсторство!

Facebook

 

Fotogalerie