Bulgaarse school "St. Kliment Ohridski"

Eindhoven, Nederland

Curriculum

Het curriculum van de Bulgaarse school in Eindhoven voldoet volledig aan de eisen van het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Wij werken met kinderen uit verschillende gezinssituaties en er zijn tussen de leerlingen onderling ook verschillen in het niveau van beheersing van de Bulgaarse taal. Het is voor onze leerlingen niet eenvoudig: veelal moeten zij naast de Bulgaarse taal ook de Nederlandse taal leren en moeten ze wennen aan de Nederlandse school en de vaak andere leefomgeving waar ze in zijn komen te verkeren.

We weten uit ervaring dat voor de kinderen het volgen van lessen bij een andere school in de weekenden een serieuze extra belasting kan zijn. De kinderen hebben het vaak al druk genoeg met de doordeweekse schoolactiviteiten. Daarom proberen we in onze benadering een afwisselende combinatie te bieden van enerzijds gestructureerde leermomenten en anderzijds plezierige activiteiten die de leergierigheid van kinderen stimuleert en de natuurlijke kennisopbouw bevordert. Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen het ook leuk vinden om bij ons te komen leren en dat ze met plezier bij ons een leuke en leerzame zaterdagmiddag doorbrengen.

Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van beheersing van de Bulgaarse taal, worden de leerlingen verdeeld in groepen. Onze groepen zijn klein en de sfeer is gezellig en ontspannen. We zijn blij dat we elk kind een bijna individuele begeleiding kunnen bieden en onze methodologie kunnen aanpassen aan zijn of haar persoonlijke behoeften en individuele mogelijkheden/capaciteiten.

Voor de jongste kinderen

In onze peutergroep verwelkomen we kinderen van 3 tot 5 jaar. De lessen zijn dynamisch georganiseerd. We wisselen spelletjes af met activiteiten over onderwerpen die verband houden met belangrijke momenten in het dagelijks leven. Op deze manier ontwikkelen we zowel de sociale vaardigheden van de kinderen als hun Bulgaarse woordenschat. We besteden bijzondere aandacht aan het laten kennismaken van de kinderen met Bulgaarse sprookjes, gedichten, verhaaltjes en liedjes.

Onze Kleutergroep

Voor kinderen van 5-7 jaar biedt de school activiteiten aan in een kleutergroep. Het belangrijkste doel van de lessen is het ontwikkelen en versterken van de Bulgaarse taal – de kinderen oefenen met het maken van complete zinnen en het zich goed mondeling kunnen uitdrukken in het Bulgaars. Geleidelijk laten we de kinderen ook kennis maken met de Bulgaarse letters en beginnen we met het lezen van korte woordjes. Tijdens onze lessen besteden we ook speciale aandacht aan thema’s die betrekking hebben op Bulgaarse tradities en cultuur. Tenslotte, proberen we door middel van spelletjes en interessante, creatieve groepactiviteiten het enthousiasme en leerplezier van de kinderen te stimuleren. Op die manier proberen we er voor te zorgen dat de kinderen een blijvende – en hopelijk toenemende – interesse zullen hebben in de Bulgaarse taal en cultuur.

Van 1e tot 7e leerjaar

Kinderen vanaf 7 jaar volgen lessen in Bulgaarse taal en literatuur volgens het curriculum van het Bulgaarse ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, kansen, en interesses van kinderen die opgroeien in een tweetalige omgeving.

In het onderwijs gebruiken we op alle niveaus leerboeken en leermiddelen van erkende Bulgaarse uitgeverijen. De boeken die we gebruiken zijn goedgekeurd door het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van eigen materiaal dat is aangepast aan de interesses en behoeften van kinderen in tweetalige en meertalige omgevingen. In onze onderwijsmethode maken we steeds meer gebruik van moderne digitale materialen en hulpmiddelen. Hierdoor kunnen we ons snel aanpassen aan kritieke situaties en, indien de omstandigheden dit vereisen, kunnen we volledig overstappen naar online lesgeven, ook voor de jongste kinderen.

Buitenschoolse activiteiten

Onze school is niet alleen een plek om kennis op te doen, maar ook een soort centrum van de Bulgaarse gemeenschap in de regio. Niet alleen de kinderen maar ook volwassenen / ouders komen samen om gezellig een praatje te maken. Zo vieren we regelmatig samen de Bulgaarse feestdagen en organiseren we gezamenlijke bijeenkomsten met traditionele huisgemaakte gerechten, we houden barbecues, bazaars, en organiseren zang en dans optredens. Alle leerlingen nemen met veel plezier actief deel aan de voorbereiding en uitvoering van de schoolevenementen en demonstreren trots hun kennis aan het publiek in de vorm van toneelstukken en leuke quizzen.

Lees Meer over onze organisatie en leerkrachten »