Българско училищe

„Св. Климент Охридски”, Айндховен

Кралство Нидерландия

organizaciq

организация

Българското училище „Св. Климент Охридски”, гр. Айндховен, е част от Stichting Bulgaarse Gemeenschap Eindhoven, сдружение с идеална цел, с членове родителите/настойниците на децата, записани в училището. Училището функционира изцяло на доброволчески начала. Всички важни решения, касаещи функционирането на Училището се взимат на Общо събрание на всички родители. Такива събрания се организират поне 2 пъти в рамките на една учебна година.

Училищно ръководство се състои от Училищен ръководител, Финансист и Родителски съвет, които се избират от Общото събрание.

Учителският състав на училището включва основно специалисти с педагогическо образование и опит в работата с деца в многоезична среда. През учебната 2017/2018 училището има следните групи и класове:

·       Детска градина

·       Предучилищна група

·       1 клас

·       2 клас

·       3 клас

·       4 клас

·       5 клас

·       6 клас


Финансирането на Училището става чрез училищна такса, която се заплаща от членовете на Училището и субсидия от Министерството на образованието и науката.
За координиране работата и функционирането на училището са изготвени Устав-Правилник на училището, както и няколко вътрешни правилника, които се одобряват от Общото събрание.

Ръководство на Училището за 2017/2018:

Училищен ръководител: Мария Попова (вр. изп. дл.)

Финансист: Соня Градичева

Председател Родителски съвет: Мария Попова

Членове на Родителски съвет: Надежда Господинова, Чавдар Бъчваров


Преподаватели:

Гина ван Хоймен-Мануилян

Диана Ангелова

Виолета Георгиева

Светлана Йонова

Елена Йонкова

Зорница Атанасова

Анелия Иванова

Мирослава Константинова

Новини

Работилница за торти

През м. октомври 2017. най-малките възпитаници на...

Ден на народните будители

С голям ентусиазъм и много сериозна подготовка на...

ЗАВЪРШВАНЕ НА ГОДИНАТА

1 юли 2017г. С радост споделяме с всички Вас, че з...

НАБИРАМЕ УЧЕНИЦИ ЗА 2017-2018

Българското училище в Айндховен е в кампания за за...

Facebook

 

Фотогалерия