Българско училищe

„Св. Климент Охридски”, Айндховен

Кралство Нидерландия

organizaciq

организация

Българското училище „Св. Климент Охридски”, гр. Айндховен, е част от Stichting Bulgaarse Gemeenschap Eindhoven, сдружение с идеална цел, с членове родителите/настойниците на децата, записани в училището. Училището функционира изцяло на доброволчески начала. Всички важни решения, касаещи функционирането на Училището се взимат на Общо събрание на всички родители. Такива събрания се организират поне 2 пъти в рамките на една учебна година.

Работата на Училището се ръководи от Директор и Родителски съвет, които се избират от Общото събрание.

Учителският състав на училището включва основно специалисти с педагогическо образование и опит. През учебната 2016/2017 Училището има следните групи и класове:

·       Детска градина

·       Предучилищна група

·       1 клас

·       2 клас

·       3 клас

·       4 клас

·       5 клас


Финансирането на Училището става чрез училищна такса, която се заплаща от членовете на Училището и субсидия от Министерството на образованието и науката.
За координиране работата и функционирането на училището са изготвени Устав-Правилник на училището, както и няколко вътрешни правилника, които се одобряват от Общото събрание.

Ръководство на Училището за 2016/2017:

Председател на Родителския съвет: Мирослава Константинова-Артс

Заместник-председател на Родителския съвет: Никола Дамянов

Касиер на Родителския съвет: Мария Попова

Директор: Вакантно място (Временно изпълняващ длъжността М. Константинова-Артс)


Преподаватели:

Надежда Господинова

Елена Йонкова

Гина Манулян-ван Хюмен

Анелия Иванова

Светлана Йонова

Зорница Атанасова

Новини

ЗАВЪРШВАНЕ НА ГОДИНАТА

1 юли 2017г. С радост споделяме с всички Вас, че з...

НАБИРАМЕ УЧЕНИЦИ ЗА 2017-2018

Българското училище в Айндховен е в кампания за за...

Facebook

 

Фотогалерия